شرکت هوپاد

هوپاد

- کاهش توان موتور
- تولید حرارت بسیار کم
- حذف خنک کن روغن
- کاهش سر و صدا
- نهایت نرمی حرکت با راندمان بسیار بالا