هوپاد

نام پاوریونیت :پاوریونیت با شیر الکترونیکی و کنترل فرکانس آلگی آلمان ALGI

مدل پاوریونیت :الکترونیکی

برند پاوریونیت :ALGI آلمان

- کاهش توان موتور
- تولید حرارت بسیار کم
- حذف خنک کن روغن
- کاهش سر و صدا
- نهایت نرمی حرکت با راندمان بسیار بالا