هوپاد

نام :پمپ اسکرو سایم ایتالیا 30 لیتر بر دقیقه شافت 19 میلیمتر

مدل :اسکرو

برند :سایم ایتالیا - SEIM