هوپاد

نام :پمپ اسکرو سایم ایتالیا 18 لیتر بر دقیقه شافت 14 میلیمتر

مدل :اسکرو

برند :سایم ایتالیا - SEIM