هوپاد

نام :پمپ اسکرو سایم ایتالیا از 150 تا 300 لیتر بر دقیقه شافت 32 میلیمتر

مدل :اسکرو

برند :سایم ایتالیا - SEIM