هوپاد

نام پاوریونیت :پاوریونیت مدل P34

پاوریونیت مدل P34 استاندارد
منحنی حرکت دوسرعته تدریجی
استارت و استاپ نرم و بدون شوک
توان موتور: از 2 تا 12.5 کیلوات
نرخ جریان: از 25 تا 125 لیتر بر دقیقه
حجم مخزن از 120 لیتر تا 250 لیتر
مناسب آسانسورهای کوچک و متوسط