هوپاد

نام :هند پمپ بلین آلمان

مدل :پمپ دستی - Hand pump

برند :بلین آلمان - BLAIN