هوپاد

نام :موتور داخل روغن 9.5 کیلووات اس بی

مدل :مستغرق - submersible

برند :اس بی - SB