هوپاد

نام :موتور داخل روغن 5.8 کیلووات اس بی

مدل :مستغرق - submersible

برند :اس بی - SB