هوپاد

نام شیر هیدرولیک :شیر یک بوبین

مدل شیر هیدرولیک :kv1p

برند شیر هیدرولیک :بلین آلمان BLAIN