هوپاد

نام شیر هیدرولیک :شیر سه بوبین مدل kv2s

مدل شیر هیدرولیک :kv2s

برند شیر هیدرولیک :بلین آلمان