هوپاد

نام :شیر ربع گرد بلین آلمان

مدل :ربع گرد

برند :بلین آلمان - BLAIN