هوپاد

نام شیر هیدرولیک :شیر دو بوبین مدل kv2p

مدل شیر هیدرولیک :kv2p

برند شیر هیدرولیک :بلین آلمان