هوپاد

نام شیر هیدرولیک :شیر دو بوبین مدل kv1s

مدل شیر هیدرولیک :دوبوبین - kv1s

برند شیر هیدرولیک :بلین آلمان - BLAIN