هوپاد

نام :سوییچ فشار بلین آلمان

مدل :پرشر سوئیچ - pressure switch

برند :بلین آلمان - BLAIN