هوپاد

نام جک هیدرولیک :جک آسانسور هیدرولیک مدل SIDE

جک کنار Side acting cylinderh هوپاد
قابل نصب در کنار کابین
قابل نصب بصورت مستقیم 1:1 و غیرمستقیم 1:2استاندارد
قابل نصب بصورت یک جک یا دوجک (دوبل)
مجهز به شیر ترکیدگی Rupture valve ساخت بلین آلمان
قطر راد جک از 60 تا 200 میلیمتر
ضخامت راد جک از 5 تا 12 میلمتر