مقررات ملی ساختمان- مبحث 15: آسانسورها و پله برقی ها

مبحث 15 آسانسور هیدورلیک مقررات ملی ساختمان:

کلیه آسانسورهای نصب شده در کشور بر اساس مصوبه شورای استاندارد از تاریخ 82/01/01 (بر مبنای تاریخ صدور پروانه ساختمان) تحت پوشش استاندارد ملی ایران و دستورالعمل‌های آن قرار دارد.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل PDF کتاب مبحث 15 مقررات ملی ساختمان را از اینجا دریافت کنند.